• امروز : دو شنبه
  • 29 دی 1399
  • 18 Jan 2021

لیست پایگاه های علمی

ثبت پایگاه
ردیف نام پایگاه استان شهرستان نوع پایگاه زمینه فعالیت دستاورد اقدامات
---
۱ خداداد تهران اسلامشهر وابسته برگزاری مستمر کارگاه اشتغالزایی ایجاد اشتغال
۲ شهید صدوقی اصفهان اصفهان وابسته علمی اختراع
۳ پایگاه نیلوفری تهران تهران مستقل تستی ه تستی ه
۴ پایگاه تستی تهران دماوند مستقل تستی ه ندارد
۵ امام مستقل علمی اختراع