• امروز : سه شنبه
  • 07 بهمن 1399
  • 26 Jan 2021

کسر خدمت


بکارگیری مشمولان وظیفه برای انجام  پروژه های تحقیقاتی به عنوان بخشی از خدمت ضرورت
بسیج ظرفیتهای ملی با استفاده بهینه از خدمات مشمولان وظیفه محقق و مبتکر به ویژه در ارائه نظریه ها و ایده های نو در حوزهای دفاعی و امنیتی کشور با رویکرد نو آوری، شکستن مرزهای دانش و تحقق جهش علمی، مورد تاکید فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) بوده و می باشد.
  این ابلاغیه در راستای  انسجام و تسهیل در بهره گیری موثر از توانمندی های مشمولان وظیفه دانش آموخته و دانشجو در حوزه های تحقیقاتی مورد نیاز سازمانها و اقشار دانشور بسیج و سپاه تهیه و تدوین گردیده است. 
تدابیر
«نخبگان بتوانند بجای گذراندن دوره سربازی کارهای پژوهشی انجام دهند، اگر یک جمع نخبه بروند در محیط سربازی، اصلا یک تحولی در نیرو های مسلح بوجود می آورند» .امام خامنه ای (مدظله العالی)
هدف
- پذیرش و بهره مندی بهینه از ظرفیت های علمی مشمولان محقق وظیفه برای انجام پروژه های تحقیقاتی بسیج به عنوان بخشی از خدمت دوره ضرورت
منظورها
1.    تامین بخشی از نیازمندی های تحقیقاتی سازمانها و اقشار بسیج و سپاه های استانی با استفاده بهینه از ظرفیت مشمولان وظیفه و اجرای پروژهای تحقیقاتی مورد نیاز
2.    زمینه سازی برای ارتقاء شان و منزلت علمی مشمولان وظیفه محقق بعنوان نیروهای آینده نظام 
3.    استفاده بهینه و کارآمد از ظرفیت علمی مشمولان وظیفه جوان تحصیل کرده در حوزهای تحقیقاتی مورد نظر سازمانها و اقشار بسیج وسپاه های استانی
4.    مدیریت سرمایه انسانی پژوهشگران و نخبگان مشمول وظیفه و توسعه شبکه تحقیقاتی با ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه کردن آنها برای جلوگیری از موازی کاری و پیشگیری از تکرار پروژه ها و بهره گیری مناسب از ظرفیت این سرمایه ها در سازمانها و اقشار دانشور
5.    تلاش در جهت رسیدن به اهداف نقشه جامع علمی بسیج کشور با ایفای نقش جوانان تحصیل کرده مشمول 
6.     ضابطه مند نمودن فرآیند ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی و تسهیل در بکارگیری مشمولان وظیفه پژوهشگر و مبتکر

 

ثبت کسر خدمت