• امروز : سه شنبه
  • 07 بهمن 1399
  • 26 Jan 2021

لیست خانه نخبگان

لوگو عنوان موضوع فعالیت استان شهر گارگروه ها اقدامات
خانه نخبگان تهران احصا مسائل استان تهران تهران انرژی,آب و محیط زیست,نوآوری
خانه نخبگان اصفهان احصا مسائل استان اصفهان اصفهان کشاورزی,صنعت,انرژی
خانه نخبگان همدان احصا مسائل استان همدان همدان انرژی,آموزش
بسیبشسیب بسیشبشسیب تهران باغین