• امروز : سه شنبه
  • 07 بهمن 1399
  • 26 Jan 2021

بانک توانمندی

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مهارت ها محل کسب مهارت پروژه های انجام داده محل کار آدرس تلفن همراه تلفن ثابت اقدامات
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
۱ مدیر پورتال سیبیسبیس مراکز هدایت و پشتیبانی ffdsfs fsdgfdsgfgfds dgdfgfds dfgfdsgfdgfdgfd fgdfgsdf 093222544 0955555544