تماس با ما

13

آدرس: بزرگراه نیایش، نرسیده به خیابان سئول، سازمان بسیج اقشار و متخصصین، ساختمان ۱۴۰ غربی

تلفن:

۰۲۱ ۲۳۶۷۱۲۱۵

۲۳۶۷۱۲۱۶ ۰۲۱

فکس:

۲۲۶۶۱۴۳۲  ۰۲۱

صندوق پستی:

۱۴۶۶۵-۱۵۱