رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی فناوری استان سمنان؛
برنامه های سازمان بسیج علمی استان در سال ۹۶/ نحوه حمایت از مخترعین و نخبگان بسیجی و غیر بسیجی

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی فناوری استان سمنان؛</span><br>برنامه های سازمان بسیج علمی استان در سال ۹۶/ نحوه حمایت از مخترعین و نخبگان بسیجی و غیر بسیجی
رویکرد سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری همواره نقش مکمل برسایر ارگانهای حمایت کننده نخبگان بوده است.


 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی، پژوهشی از سمنان  : داریوش جلالی رئیس سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری استان فارغ التحصیلی دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی و همچنین فارغ التحصیل رشته جغرافیای دانشگاه آزاد سمنان در مقطع کارشناسی است. وی در سپاه با مسئولیت  گزینش سپاه شروع به کار کرد و سپس در سالهای بعد اغلب بعنوان فرمانده یا معاون اجرایی در اقشاردانشجویی، دانش آموزی، مدیریت تبلیغات هنری سپاه و معاون اجرایی استان تهران فعالیت داشته است ،و هم اکنون هم در بسیج علمی پژوهشی استان سمنان مشغول به خدمت است.دیدگاه علمی جلالی همواره در زمینه های کاریشان در تمامی این سالها مشهود بوده است ودرادامه  گفتگو با عملکردها ،اهداف، وآرمانهای ایشان در زمینه علمی بیشتر آشنا خواهیم شد.

مشروح گفتگو پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری استان با داریوش جلالی رئیس سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان سمنان:

رویکرد سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری همواره نقش مکملی برسایر ارگانهای حمایت کننده نخبگان بوده است.

سوال: اهداف سازمان وساختار بسیج علمی، پژوهشی در قبال نخبگان جامعه چیست؟

پاسخ: ماموریتی که سازمان بسیج علمی پژوهشی بر عهده دارد در سه محور خلاصه میشود:

۱- حمایت از ایده هاوطرح هایی  که در ابتدای کارهستند وعموما در مرحله نمونه‌های آزمایشی قرار دارند.

۲-همچنین حمایت از تولیدات علمی که به ثبت رسیده اند و در صف انبوه سازی و تجاری سازی قراردارند.

۳- حمایت از محصولات تولیدی که نیازبه انبوه سازی و تجاری سازی دارند.

حمایت ایده ها وطرح ها در بخش علمی سپاه مورد حمایت قرار میگیرد. ونمونه های آزمایشی در مراکز رشد مورد حمایت و تایید قرار می‌گیرند و در بخش دوم که تولید وتجاری سازی است ونیاز به حمایت بیشتری دارد در خانه نخبگان بسیج از آنها حمایت می شود.

سوال:آیا اگر اشخاصی ایده ،طرح واختراعی علمی دارند ولی در حیطه بسیج و سپاه عضویت نداشته  باشند  مورد حمایت سازمان قرارمیگیرند یا خیر؟

پاسخ: حمایت های ما فقط مختص افراد بسیجی نیست.با توجه به  مفهوم زیبایی از بیانات مقام معظم رهبری  که فرمودند “هر جایی که کاری از این نظام روی زمین بماند و شخصی واشخاصی این کار رابه سر منزل مقصود برسانند آن شخص بسیجی است”ما با این مفهوم زیبا و گسترده از بسیجی  تمام اشخاص و افرادی که در زمینه های علمی طرح و ایده ای دارند مورد حمایت قرارخواهیم داد. هر جایی که موضوع علمی نیاز به حمایت داشته باشد قطعا سازمان علمی پژوهشی یکی از ماموریت ها و اهدافش حمایت ازآن تولیدات علمی خواهد بود.ما در واقع دو نوع عضویت بسیج داریم عضویت رسمی و سازمانی و عضویت غیر رسمی و غیر سازمانی که میتوان ادعا کرد در حوزه دوم  نقش ما پررنگ‌تر است .هستند اشخاصی که از لحاظ ساختار سازمانی عضویت بسیج ندارند،اما دیدگاه،تفکرات، و کارکردشان در چارچوب بسیج می گنجد ما از این اشخاص قطعا حمایت می‌کنیم.

سوال:آیا افراد و اشخاص جامعه از حمایت‌های این سازمان آگاهی دارند این سازمان برای مردم به خوبی شناسانده شده است؟

پاسخ :ما در زمینه ی تبلیغات و آشنایی افراد با سازمان و آگاهی دادن به مردم در خصوص حمایت سازمان شاید کمی ضعف داشته باشیم.اما ان‌شاءالله در سال ۹۶ از برنامه‌های آتی ما این است که در مجموعه ها و حوزه های علمی که فعالیت‌های علمی اقشارمختلف جامعه،  پوشش داده میشود حضورفعال تر داشته باشیم،تاآنطور که درشان مجموعه و سازمان بسیج علمی پژوهشی هست به دوستان و عزیزان علمی اهداف و برنامه های سازمان را معرفی کنیم،تا این عزیزان بتوانند از ظرفیت ها و گنجایش های سازمان بهره کافی را ببرند.

سوال: آیا حمایت های سازمان علمی پژوهشی موازی کاری با سایر سازمان هایی که از تولیدات علمی حمایت می‌کنند نیست؟

پاسخ:با وجود احترامی که برای سازمان ها و ارگان های علمی که از فعالیت های علمی هم حمایت می کنند،داریم باید بگویم مأموریت‌های ما باهمه ارگان ها تفاوت داره ماموریت سایر ارگانها تخصصی تر و ماموریت ما عمومی تراست.حتی اگر ایده و تولید علمی در سطح بسیار کوچک ابتدایی هم باشدما موظفیم از آن حمایت کنیم تا تشویقی باشد برای ادامه راه علمی،برای نهادینه کردن بحث علمی و پژوهشی در سطح جامعه ما حمایت از کوچکترین تولیدات علمی،ایده ها و تفکرات علمی دریغ نمیکنیم.که این امرباعث ایجاد انگیزه و رغبتی در همه افراد جامعه میشود،تا ترس شان برای تولید علم کمتر شود. ضوابط دست و پاگیر اداری که سر راه پژوهشگران و فعالان علمی هست را ما سعی می‌کنیم کمتر داشته باشیم. سومین مأموریتی که سازمان علمی پژوهشی برعهده دارد بحث مطالبه‌گری نیازمندیهای پژوهش گران هست که این ماموریت برای مجموعه بسیج تعریف شده است و به تبع برای بسیج علمی پژوهشی در حوزه پژوهش و علم  ماموریت ما پررنگ تر است .این مأموریت برای سایر سازمان‌های دولتی نظام نیزدیده شده است.بنابراین اگر به ذم پژوهشگران علمی این ارگانها و سازمانهای علمی در ارائه کارشان کاهلی و یا کم کاری داشته باشند پیگیری حمایت های سایر سازمان ها بعهده ماست.بنابراین بحث مطالبه‌گری و حمایت و پیگیری از ایده‌ها وطرح‌های علمی این عزیزان به عهده سازمان علمی پژوهشی خواهد بود.

سوال : سایر حوزه های علمی و ارگان های علمی دارای قوانین سختی برای دریافت ایده ها و حمایت‌ از ایده ها هستند آیا شما هم چنین قوانینی را،دارید یا خیر؟

پاسخ:حمایت های ما در سازمان علمی پژوهشی کاربردی تر در این زمینه فعالیت می‌کندوبه طور خلاصه دارای قوانین زیر می باشد:

۱-ایده ها و طرح ها می بایست از لحاظ هزینه توجیه اقتصادی داشته باشند.

۲- ایده یا تحقیق باید شکل ابداعی داشته باشد و یا اگر در جامعه وجود دارد دارای خواص و ویژگی های بیشتری باشد.

۳- طرح و ایده علمی باید جز کالایی ضروری جامعه باشد.

۴-طرح و ایده علمی می بایست در زمینه کالاهای تحریمی باشد.

سوال:  آیا طرح و ایده علمی می بایست هر چهار ویژگی را همزمان با هم داشته باشد یا خیر؟

پاسخ:خیر اگر طرح یا ایده ی یکی از این ۴ویژگی ها را هم شامل باشد کافیست، یکی از دغدغه های سازمان علمی پژوهشی این است که کالا و محصولات علمی، می‌بایست با اقلیم ایران سازگار بوده و به محیط زیست صدمه وارد نکند.

سوال :سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری استان سمنان چند مرکز رشد دارد؟

پاسخ :۲مرکز رشد

۱-مرکز رشد شهید احمدی روشن در سمنان که در حوزه شیمی و االکترونیک حمایت و فعالیت می‌کند.

۲- مرکز رشد شهید تهرانی مقدم در شاهرود در حوزه مکانیک و شبیه سازی فعالیت می‌کند.

این بدان معنی نیست که ما در سایر حوزه‌های دیگر حمایت و فعالیت نخواهیم داشت.به طور مثال در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی ایده ها و طرح ها را ما به مراکز و سازمان هایی که باما مرتبط هستند معرفی خواهیم کرد.در واقع ما با تفاهم نامه ای که با سازمانها و ارگانها و دانشگاهها بسته ایم از ظرفیت ها و گنجایش آنها در راستای اهداف خودمان استفاده می کنیم. مسیرتولیدات  علمی شامل چرخه بین نیاز سنجی تا تولید محصول است.حال اگر طرح و ایده ای در این چرخه قرار بگیردسازمان علمی پژوهشی مأموریت دارد تا از این طرح حمایت کند،گستره دیدگاه سازمان علمی پژوهشی درواقع چرخه بین نیاز یک محصول تا ایجاد آن محصول است که این ویژگی حمایتی خاص سازمان علمی پژوهشی نسبت به سایر ارگان هاست.حال این نیاز را چگونه تعریف می کنیم؟آیا طرح،یا ایده ای که تولید شده جزء نیازهای ضروری جامعه است جزء نیازهای واقعی جامعه است؟و یاجز نیازهای است که در غرب برای ما تعریف شده است؟بنابراین طرح و ایده میبایست نیاز جامعه ما که یک جامعه اسلامی است رامرتفع کرده باشد.

سوال:مبانی این  نیاز چیست؟ واز چه الگویی پیروی میکند؟

پاسخ:موضوعی که در سال ۹۶ دنبال خواهد شد در همین راستا است ، نیاز و ساخت تولید علمی مقدمه ای دارد که آیا این نیاز منطبق بر مبانی انسانی و اسلامی جامعه ما هست یا خیر؟بنابر این ما در سال ۹۶ انشاءالله به مباحث و مطالبه علوم انسانی و اسلامی خواهیم پرداخت.

سوال:برنامه ها و رویکرد سازمان بسیج علمی پژوهشی استان در سال ۹۶ چه خواهد بود؟

پاسخ:انشاالله در سال ۹۶در سه محوربرنامه ریزی داریم اولین گام در تجمیع حمایت ها و ایده ها تلاش خواهیم کرد تا از پراکندگی ایده ها و طرح ها وحمایت ها جلوگیری کنیم وساماندهی نماییم.و دومین برنامه سازمان بسیج علمی پژوهشی استان در سال ۹۶ حمایت از طرح‌ها و ایده‌هایی است که به رفع یکی ازمشکلات و معضلات استان پرداخته باشد، خواهد بود.حال این موضوع در حوزه صنعت، کشاورزی ،معدن،و یا سایر حوزه ها مطرح شده باشد فرقی نمیکند. سومین برنامه سال ۹۶سازمان،  پررنگ تر کردن نقش خانه نخبگان سازمان علمی پژوهشی است.که در این زمینه در نظر داریم به مشکلاتی که در خانه نخبگان وجود داره بیشتربپردازیم.و خانه نخبگان رااز نقش صوری به نقش فعالتری برسانیم.برای رسیدن به این هدف در نظر داریم کمیته پژوهشی استانداری را،راه اندازی کنیم که در این کمیته قرار است پیگیری این موضوع را داشته باشیم،که آیا آن بخشی از بودجه ای که در ادارات می‌بایست صرف پژوهش و حمایت های علمی شود صورت پذیرفته است یا خیر؟و همچنین فعال کردن اداراتی که باید بخش پژوهشی انها فعال باشد در دستور کار ماست.درواقع با این کار قصد داریم از هدر رفت منابع مالی دولت جلوگیری کنیم.

سوال: در زمینه پژوهش روال کار بسیار کند صورت میپذیرد عمدترین مشکل را چه می بینید؟

اگرمطابق با  شعار دولت ،که  تصدی گری را طبق اصل ۴۴پذیرفته است ودر نظر دارد به همان بخش اجرایی و نظارتی خودش درحیطه پژوهشی و علمی بپردازدو بحث پژوهشی را به بخش خصوصی واگذار کند. موضوعات پژوهشی با بنیه علمی قوی تری صورت میپذیرد. با توجه به  این اصل به سیستم های پژوهشی که خارج از حیطه دولت هستندکمک میشود که به عنوان ناظر پژوهشی نقش موثرتری را ایفا کنند و مطمئنا این موضوع به رفع مشکلاتی که در زمینه پژوهشی است کمک خواهد کرد.یک ارگان اگر بخواهد هم به نظارت هم به حمایت و هم اجرایی کردن پژوهش بپردازد مسلما حصول نتیجه بسیار وقت گیر و مشکل ساز خواهد بودهم برای محقق و هم برای خود ارگان حمایت کننده.

سوال:درپایان آیا برنامه های دیگری در زمینه علمی، پژوهشی استان در نظر دارید؟

برنامه های جانبی دیگری که درزمینه های علمی پژوهشی داریم  تعالی استان به سمت یک جامعه سالم واسلامی است با اجرایی کردن و فرهنگ سازی جامعه به سمت تولید گیاهان دارویی و اهمیت دادن به طب سنتی و تغذیه سالم در این زمینه امیدواریم الگوی مناسبی را در جامعه استانی پیاده کنیم و در آینده نزدیک در استان سمنان و ان شاالله در کل کشور شاهد جامعه ایی سالم و سرزنده تری باشیم .انتهای خبر/ن.س

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *