قرارگاه مردمی جهاد علمی/طرح ایجاد بانک اطلاعاتی جامع

قـرارگاه مردمی جــهاد علــمی

طرح ایجاد بانک اطلاعاتی جامع

مقدمه:

در دنیای کنونی انجام هر گونه فعالیت علمی و حرکت در مسیر پیشرفت، نیازمند داشتن اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به مولفه های توان و نیاز می­باشد. بدون داشتن اشراف از فعالیت­های علمی، اقتصادی موجود و نیز نیازمندی های واحدهای مولد، هرگونه برنامه­ ریزی و حرکت منجر به هدر رفت منابع و سرمایه­ های مادی و انسانی خواهد شد.آنچه مسلم است در کشور ظرفیت­ ها و قابلیت های شناخته نشده ای وجود دارد که عموما بصورت جزیره ­ای و بعضا موازی در حال فعالیت هستند. از طرفی نیازهایی در بخش­ های مختلف صنعتی و غیر صنعتی وجود دارد که برای رفع آن­ها بهره­ گیری از ظرفیت­ های سخت و نرم افزاری مغفول مانده، لازم و ضروی است. چه بسا بسیاری از این نیازها به دلیل عدم اشراف اطلاعاتی یا عدم اطمینان، از طریق توان خارج از کشور بر طرف می شوند، در صورتیکه توان و قابلیت رفع آن­ها در داخل کشور وجود داشته و اتصال این دو می­ تواند منجر به حرکت­ های علمی، اقتصادی و … در کشور گردد. از این رو سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در نظر دارد اشراف اطلاعاتی خود را با ایجاد بانک­ های اطلاعاتی از ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری از یک طرف و ایجاد بانک های اطلاعاتی صنایع موجود در استان ها و مسائل و نیازمندی های واحدهای صنعتی و نیز مسائل استان کامل نموده و سپس اقدام به بهره برداری و برنامه ریزی، بر اساس اطلاعات بدست آمده نماید.

هدف:

ایجاد اشراف اطلاعاتی از ظرفیت ها (سرمایه انسانی، صنایع) در استان و تشکیل بانک نظام مسائل

اقدامات:

  • تکمیل بانک اطلاعات اساتید هیئت علمی دانشگاه های کشور (دولتی، پیام نور، آزاد، علمی کاربردی، دانشکده های فنی) از طریق رزومه علمی اساتید
  • تکمیل بانک اطلاعات صنایع فعال موجود در استان
  • تکمیل بانک اطلاعات صنایع راکد موجود در استان
  • استخراج مسائل علمی و فنی صنایع استان
  • تلاش برای ایجاد ارتباط بین سرمایه های انسانی متخصص و مسائل و نیازهای استان
  • طبقه بندی مسائل خانه نخبگان و صنایع بر اساس روش طبقه بندی (ISIC) آیسیک

پست الکترونیکی جهت ارسال اطلاعات

gharargah.elmi@chmail.ir

gharargah1