درباره ما

13

 

حمایت از مبتکرین و نوآوران بعنوان یک اقدام اساسی و پایه ای برای توانمند سازی اقشار مختلف است و این فعالیت همواره روبه فزون، استمرار داشته است. در سال نوآوری و شکوفایی(۱۳۸۷) نیز به منظور هماهنگی، هدایت و توسعه هدفمند و شبکه سازی فعالیت های علمی در اقشار دانشور بسیج (اساتید، پزشکان، مهندسین، دانشجویی، طلاب، دانش آموزی و حقوقدانان)، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فن آوری تاسیس گردید و در حال حاضر نیز شورای علمی بسیج در مرکز و استان ها، هادی این حرکت مهم هستند. بسیج علمی در دهه پیشرفت و عدالت، جهاد علمی و جریان سازی گفتمان علمی در عرصه های ملی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و اقدامات ذیل را در این سالها به انجام رسانده است:

  • سازمان بسیج علمی در قالب طرح خوشه های تعالی دانش با تعامل اقشار دانشور بسیج، مجموعه ای از طرح و برنامه های متناسب با کلیه گروه های سنی و تحصیلی (نونهالان، دانش آموزان، دانشجویان و سطوح حرفه ای شامل مهندسین، پزشکان، اساتید و…) را تدبیر و در فرآیند اجرا قرار داده است و در حال حاضر طرح های متعددی از جمله آیه های تمدن دانش آموزی، ایجاد مراکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی و تجربی، پژوهشکده های مجازی و خانه نخبگان علمی بسیج در بسیاری از استان ها در حال اجرا و گسترش میباشد.
  • بسیج به عنوان امتداد مردمی همه دستگاه های نظام حاکمیت، با حضور در عرصه های علمی، در بسیاری از استان ها محور خوبی برای جذب و حمایت از نخبگان و امیدوار سازی آن ها نسبت به نظام و انقلاب شده و هم اینک پشتیبانی علمی، مالی و حقوقی افزون از هزار طرح پژوهش، اختراع و ابتکار در سراسر کشور را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. ترکیب قشری بهره برداران این طرح (دانش آموزی، دانشجویی، اساتید، مهندسین و پزشکان و طلاب) حاکی از فراگیر بودن این فعالیت در بسیج است.
  • در شرایطی که نخبه پروری و نخبه یاری در کشور از بالاترین جاذبه و ارزش برخوردار گردیده است، حضور بسیج در عرصه شناسایی و توانمند سازی علمی استعدادها در اقشار مختلف بسیج، می­تواند زمینه ساز نشاط علمی و ظهور فتح المبین های دیگر در جهاد علمی گردد و هم اینک بسیج علمی به عنوان یک سازمان نخبه پرور مورد تاکید معاونین اسبق و اخیر علمی و فن آوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته و نیز این سازمان در فهرست سازمان های حامی، همچون پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در کشور محسوب و همچنین بعنوان یکی از مراجع تایید علمی ابتکارات و اختراعات از منظر سازمان ثبت اختراعات و مالکیت فکری فعالیت می نماید و در راستای حضور در بخش های مختلف، هم اینک تفاهم نامه های همکاری متعددی را با سازمان های نظامی و غیر نظامی کشور، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و وزارتخانه های مختلف به امضا رسیده است.