ربات نگهبان صالح ۳۱۳ در چهارمین نمایشگاه اختراعات و ابتکارات سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان مازندران
سید‌رضا صالح‌نژاد در کارگاه نمایش ربات نگهبان صالح ۳۱۳ با اشاره به اینکه حذف نیروی انسانی در عملیات‌...
بیشتر بخوانید